Angrerett­skjema

(Dette skjema skal bare fylles ut og returneres dersom du ønsker å trekke deg fra kontrakten)

TIL:
Nayan
Pittemsestraat 58d
8850 Ardooie (Belgium)
Fax : +32 51 696 837
customer.care@samsonite.com

Jeg/Vi (**) meddeler herved at Jeg/Vi (**) fratrer min/vår (**) kjøpsavtale for følgende varer (**)/tjenester (**).

(**) Stryk det som passer.