Vi preger bagasjemerket ditt

Legg til et monogram på koffertens bagasjemerke eller en nøkkelring. Velg fargen på merket og opptil tre bokstaver eller symboler. Med et personlig navnemerke eller en nøkkelring blir reiseutstyret mer unikt.

Tilpass din navnelapp