Expect innovation

Expect innovation

Vårt mål er at produktene våre skal reisende verden over en bedre opplevelse.

I 110 år har Samsonite vært ledende innen reiseutstyr når det gjelder innovasjon, design og nye materialer. Også i de kommende årtiene skal vi satse på nye løsninger for å hjelpe reisende med enda lettere, sterkere og mer miljøvennlige produkter.

Med vårt engasjement for bærekraft og ønske om innovasjon vil vi bidra til en fremtid som alle kan få del i.