Environmental Social and Governance Report

Miljø Rapport om sosiale forhold og selskapsledelse

  • Mennesker
  • Planeten
  • Produkter
  • Rapporter
  • I fokus

Gjennom vår mer enn 100 år lange historie har Samsonite vært en god bidragsyter. I tillegg til å levere kvalitetsprodukter for reiser og livsstil til kundene våre, har bedriften også hjulpet lokalsamfunnene der vi har hatt virksomhet det siste århundret.

Mennesker

People

Våre ansatte er vår største ressurs. Samsonite har mer enn 12 000 medarbeidere. Derfor er vårt mål alltid å tiltrekke oss og beholde de beste medarbeiderne i alle regioner. Vi skal tilby gode utviklingsmuligheter, vi skal påskjønne og anerkjenne resultater og vi skal sikre et trygt arbeidsmiljø samtidig som vi skal fremme helse og velvære hos medarbeiderne våre.

Sysselsetting

Samsonite skal tilby like muligheter for både ansettelser og utvikling. Samsonite har som mål å være det selskapet i verden hvor de beste medarbeiderne ønsker å arbeide. Mennesker skal ansettes og utvikles basert på resultatene sine, og de skal ha gode muligheter til å utvikle seg videre i bransjen.

Utvikling og opplæring

Samsonite skal utvikle og påskjønne team, samt fremme en kultur for anerkjennelser som bidrar til gode resultater og sørger for at de dyktige medarbeiderne forblir i bedriften.

HMS på arbeidsplassen

Samsonite skal sikre helse, miljø og sikkerhet for sine medarbeidere. Samsonite følger vedtatte prosedyrer for å sikre at alle HMS-lover og -regler følges.

Arbeidslivsstandarder

Retningslinjene for medarbeidere inkluderer Samsonites forpliktelser til å overholde lovverk, etiske standarder og generelle arbeidslivsstnadarder som nedfelt av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen. Disse forpliktelsene er utformet for å beskytte medarbeiderne våre og for å forhindre ulovlige arbeidsforhold, inkludert ting som barnearbeid og menneskehandel.

Planet

Planeten

planet
Emissions

Utslipp

Samsonite overholder relevante lover og regler for utslipp av klimagasser, utslipp til vann og jordsmonn samt generering av farlig og ufarlig avfall. Vi har som mål å redusere utslipp og redusere avfallsmengden og resirkulere i større grad. Vi sporer og overvåker energiforbruk, utslipp og avfall fra alle fabrikkene våre. Vi overvåker også energiforbruket ved distribusjonssenter, regionale kontorer og butikker.

Use of resources

Ressursbruk

Samsonite har som mål å iverksette tiltak for energi- og vannforbruk. Produksjonsprosessen ved de tre fabrikkene våre bruker et lukket vannsystem, noe som sikrer at vannforbruket er relativt lavt sammenlignet med andre industrier. Lokalt lovverk krever også regelmessig rapportering av avfall. Produksjonsprosessene ved fabrikkene våre fører til minimale mengder skadelig avfall. Samsonite bruker tredjeparts avfallshånteringsselskaper som henter og kasserer avfallet på riktig måte. Alle Samsonite-fabrikker finner og implementerer sine egne tiltak for å redusere både energiforbruk og utslipp. Deretter bruker Samsonite tiltakene ved sine andre anlegg.

Natural resources

Naturressurser

Samsonites miljøengasjement er tydelig i vårt kontinuerlige arbeid for å redusere vår totale miljøpåvirkning og bruk av naturressurser både internt og, i enkelte tilfeller, med tredjepart. Interne tiltak knyttet til energiforbruk, utslipp og avfall gir også positive ringvirkninger for en rekke interessentgrupper. Samsonite har fokusert på å redusere høyere CO2-tilsvarende utslippskilder ved hjelp av smartere teknikker og alternative teknologier.

Drift

operations

Samsonites retningslinjer for drift er basert på en ønske om å drive en ærlig virksomhet med integritet som overholder gjeldende lovverk. Vårt fokus på samfunnsansvaret handler ikke bare om hva vi produserer, men også om hvordan vi produserer det. Samsonite skal alltid bruke de høyeste standardene i all vår virksomhet og for alle produktene som vi selger.

Supply Chain

Administrasjon av leveringskjeden

Samsonite arbeider for å sikre at våre globale leveringskjedepartnere følger sosialt og etisk akseptable produksjonsmetoder. Vår interesse for arbeidernes velferd førte til at vi etablerte vår «Ethical Charter» – våre etiske retningslinjer for direkte og indirekte leverandører. Retningslinjene inneholder vår visjon for akseptabel forretningsskikk knyttet til arbeidernes rettigheter, arbeidsforhold, vilkår, arbeidsoppgaver, leverandørsystemer og arbeidstakernes sikkerhet. Disse standardene samsvarer med standardene fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, for eksempel når det kommer til forbud mot tvangs- og barnearbeid. Samsonite har tiltak for å evaluere, ta tak i og undersøke sosiale risikoer i leveringskjeden.

Community

Samfunnet

Samfunnsengasjement er en viktig del av virksomheten vår. Samsonite har et stort engasjement for lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet, og hvor medarbeiderne våre bor. Samsonite skal også styrke lokalsamfunnene ved å gi medarbeidere muligheten til å tilby økonomisk støtte, bruke tid og gi donasjoner til lokalsamfunnene sine. Samsonite mener at lokalt engasjement er en mulighet til å bidra til å styrke lokalsamfunnene både helsemessig og økonomisk.

Produktansvar

Samsonite tar produktansvaret på alvor i all sin virksomhet. Nedenfor forklarer vi i vår grundige tilnærming til kundeservice, personvern, opphavsrett, produktkvalitet og produkter.

customer service

Kundeservice

Retningslinjene for garantier for Samsonites produkter, informasjon om tjenester og reparasjoner samt kontaktinformasjon til kundeservice er tilgjengelig på nettstedene våre. Kundeservice administreres lokalt i hver region eller hvert land. Reparasjoner utføres ved egne eller tredjeparts reparasjonssenter.

data protection and privacy

Personvern

Samsonites retningslinjer skal oppfylle gjeldende lovpålagte krav når det kommer til personvern.

product quality

Produktkvalitet

Alle de største produktkategoriene har sine egne kvalitetshåndbøker. Samsonite har utviklet et omfattende kvalitetssikringsprogram for produkter for å sikre at produktene vi selger oppfyller de strenge kravene våre (for eksempel for slitasje og holdbarhet). Programmet beskriver påkrevd testing som skal utføres av alle merkevarer/produkter, samt testutstyret som skal brukes i forbindelse med slike tester.

product testing

Produkttesting

Produkttesting og kontroll av råmaterialer, komponenter og ferdige produkter gjennomføres ved alle fabrikker som Samsonite eier og driver, samt hos mange eksterne leverandører for å sikre at standardene for godt håndverk overholdes.

Tumble Test Veltetest

Handle Test Håndtaktest

Drop Test Falltest

Wheel Test Hjultest

Zipper Test Glidelåstest

Locks Test Test av låser

report
report

Rapport om miljø, sosiale forhold og ledelse

Nedenfor finner du Samsonites rapport om miljø, sosiale forhold og ledelse. Den viser Samsonites innsats for bærekraft og målene for neste år.

Rapport for 2016

pdf Download
recycling
recycling

Resirkulering

og bruk av lokale naturressurser
reduserer vår miljøpåvirkning

Samsonites forretningsfilosofi oppfordrer til å dele ideer for hvordan avfallsmengden og energiforbruket kan reduseres ved alle fabrikkene. For eksempel resirkuleres materialer som brukes i produksjonen (for eksempel papp, trepaller og, ikke minst, plast som enten brukes på nytt eller selges til tredjepart som resirkulerer den til nye produkter). Her er noen av tiltakene våre:

  • Implementering av et «5S»-tiltak (1) i Nashik i India (for å avdekke og fjerne overflødig utstyr og avfall) har ført til bedre resirkulering av ubrukte materialer og utstyr.
  • Vi har montert solcellepaneler ved fabrikkene i Belgia og Ungarn for å øke andelen fornybar energi.
  • Ved fabrikken i Nashik i India behandles gråvann og regnvann på stedet og brukes til å dyrke trær som deretter plantes i forbindelse med et lokalt tiltak (se avsnittet om miljøforvaltning nedenfor). Disse tiltakene har bidratt til at Nashik har forbedret det årlige energiforbruket ved hjelp av karbonbinding.
environment
environment

Miljøforvaltning

og støtte til utdanning i India

Samsonites ledelse og medarbeidere utgjør en forskjell i Nashik i India ved hjelp av betydelige investeringer i lokal barneskoleutdanning og i miljøet i samarbeid med en lokal stiftelse og samfunnsledere. Nøkkelmedarbeidere fra bedriften sitter i stiftelsens styre og deltar i alle avgjørelsene.

«På innsiden er det som et sykehus. På utsiden er det som en hage» er mottoet som Samsonites mangeårige fabrikksjef i Nashik, Yashwant Singh, ofte gjentar. Fabrikken investerer i lokalsamfunnet i form av et drivhus hvor det dyrkes stiklinger. Drivhuset ligger ved den moderne fabrikken som produserer hardside Samsonite-kofferter for salg både i og utenfor landet. Spesielle hurtigvoksende busker og trær plantes på jord som Samsonite eier. De danner grønne lunger som forhindrer erosjon og bidrar til å utjevne klimagassutslippene. Men arbeidet stopper ikke der. Siden mye av jorden rundt Nashik har blitt slitt ned, har Samsonite valgt å hjelpe. Mange tusen trær har blitt plantet, og det er plassert beskyttelse rundt stiklingene for å hindre at storfe kan beite dem ned.

Når det gjelder skoler, samarbeider Samsonite-medarbeidere med samfunnsledere for å velge ut landsbyene som trenger mest hjelp. Ofte er disse landsbyene isolert fra byen Nashik og ressursene som er tilgjengelige der. Oppgraderinger av skolebygninger, toaletter og lekeområder prioriteres – med støtte og deltakelse fra de aktuelle lokalsamfunnene.

Begrunnelsen for fokuset på miljø og utdanning er basert på omfattende lokalkunnskap og innsatsen fra bedriftens ledelse i dialog med samfunnslederne. Barneskoleutdanning anses som nøkkelen for å kunne forbedre jentenes fremtid. Og planting av skog er avgjørende for å skape et bedre miljø. Hva er resultatet? Mange tusen elever og mange hundre skoler, lærere og rektorer i 120 landsbyer har dratt nytte av disse programmene. «Vi kan ikke endre alt, men vi kan gjøre slike små ting», sier Milind Vaidya, en mangeårig leder ved fabrikken i Nashik.