VÅR GARANTI

Samsonite sine produkter er nøye testet for å garantere at de reiseeffektene du stoler på oppfyller våre strenge krav. Følgelig, hvis et problem oppstår med dette Samsonite produktet (”Produktet”) og problemet er som følge av av en produksjons- eller materialfeil vil Samsonite, etter egen vurdering, enten reparere eller erstatte Produktet i samsvar med garantivilkårene for Produktet. Garantien som gis i denne avtalen gjelder kun den første som kjøper Produktet eller den første som får det som gave, ikke begge kategoriene eller noen av de påfølgende eierenene av Produktet. Garantiens varighet står på garantikortet som ligger i produktet og/eller i listen av produktspesifikasjoner på våre hjemmeside.

Elektriske og elektroniske komponenter og tilkoblinger, kabler, adaptere og batterier er ikke omfattet av garantien. Garantien som beskrives her dekker kun produksjonsfeil og omfatter ikke skader forårsaket av misbruk eller urimelig bruk, feil vedlikehold, transportskader, eksponering for ekstreme temperaturer,løsemidler, syrer, vann, normal slitasje eller feil håndtering (f.eks. gjennom flyselskap); kosmetiske skader som f.eks. riper, bulker, flekker, fargeforandinger eller andre forandringer i produktens utseende som ikke påvirker dens funksjon er også ekskludert. Om produkten skades under transport, gjør da et skadekrav til transportselskapet på ankomststedet, hvis mulig, før du passerer tollen.

Dog vedlikehold og reparasjoner på ditt Produkt som ikke går under garantien kan gjøres hos de fleste som forhandler Samsonite, krever Samsonite at alle reparasjoner som går under garantien kun kan utføres hos et godkjent Samsonite Service Centre (”Service Centre”). Feilaktige eller upassende utførte reprasjoner ugyldigjør garantien på Produktet. For å finne et Service Centre hvor som helst i klikker du her. Vennligst ikke send inn ditt produkt til Samsonite ettersom dette kun gjør at reprasjonnen tar lengre tid. Denne garantien er global og du kan få hjelp med ditt produkt hos hvilket som helst Service Centre i verden. Du er dog ansvarlig for alle kostnader for å bringe ditt Produkt til et Service Centre, inkludert men ikke begresent til, kostnader for emballasje, frakt og skatter rundt dette.

For service som dekkes av garantien på et godkjent Service Centre trenger du garantibeviset til ditt Produkt som er riktig utfyllt eller en original kopi av kjøpskvitteringen. Service Centre avgjør deretter om problemet dekkes av Samsonite sin garanti. Om garantien dekker problemet får du beskjed om Produktet kan repareres eller erstattes. Alle slike reprasjoner dekkes av Samsonite, inkludert kostnadene som kreves for å returnere det reparerte eller erstattede Produktet til deg. Ved en erstatning hvor produktet ikke lenger produseres vil det bli sendt et tilsvarende produkt

Vi fraskriver oss ettertrykkelig ansvar ved uforutsette skader og følgeskader. Arbeidskostnader og skader som følge av utført vedlikehold eller reprasjoner hos noen andre enn et godkjent Service Centre dekkes ikke av garantien. Garantien er begrenset til verdien av Produktet. Produksjonsspesifikasjoner kan endres uten at det opplyses. Produktlåser er kun ment for å forhindre tilfeldig åpning av Produktet og kan ikke nødvendigvis forhindre tyveri av Produktet eller dets innhold, eller at låsen blir ødelagt av personalet ved flyplass eller stalige myndigheter. Undersøk ditt Produkt umiddelbart etter å ha blitt håndtert av noen av de førnevnte.

Vår garantien er ment til å gi deg spesifike juridiske rettigheter, Utover de rettighetene som beskrives her, kan du også ha rettigheter som varierer fra delstat til delstat eller land til land med hensyn til eksklusjon eller applikasjon av de underforståtte garantiene, uforutsette skader og følgeskader somt reprasjon og utbytte. Følgelig kan det hende at du ikke omfattes av begrensninger eller unntak som som spesifiseres i denne garanti.