Med utgangspunkt i vårt sterke verdigrunnlag og tradisjonen for innovasjon, kvalitet og slitestyrke kan vi nå presentere vår visjon om å bli verdens mest bærekraftige produsent av livsstilsprodukter, bager og annen reisebagasje.

Vår nye globale strategi, som vi har kalt «Vår ansvarsfulle reise», bekrefter selskapets mål frem til 2030 – alt fra hvordan produktene produseres til hvor lenge de varer, hvordan vi gjør vårt for å redusere selskapets miljøpåvirkning på planeten, og hvordan vi sørger for at våre medarbeidere, partnere og lokalsamfunn engasjerer seg i og får nyte godt av denne utviklingen.

Vi gjør kundenes reiser lettere ved å skape de beste produktene og bruke de mest bærekraftige og innovative materialene og produksjonsmetodene.

Produktenes livssyklus
Produktenes livssyklus
Ved å lage produkter som er konstruert for å vare, bidrar vi til å lette trykket på det globale avfallsproblemet – men det er bare det første skrittet på veien. Ved å gi lange garantier og tilby omfattende reparasjonsnettverk lar vi deg fortsette reisen, uansett hvor i verden du befinner deg.
REPARASJONSSENTRE
REPARASJONSSENTRE
REPARASJONSSENTRE
På våre reparasjonssentre kan vi reparere både skader som skyldes uhell, og slitasje på Samsonite-bagasjen din – det finnes over 200 slike sentre i mer enn 65 land verden over.
Materiaali-innovaatiot
Materiaali-innovaatiot
Materiaali-innovaatiot
Raaka-aineita kunnioittava muotoilu on meille tärkeä painopiste. Käytämme yhä enemmän korkealaatuisia, kestävästi tuotettuja materiaaleja, joissa hyödynnetään kierrätettyjä raaka-aineita. Alan johtava Recyclex®-kankaamme on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätetyistä muovipulloista, minkä ansiosta voimme uusiokäyttää muovijätettä ja vähentää uusien materiaalien osuutta.
Siden 2018 har vi lansert over 50 produkter globalt der det er brukt bærekraftige materialer som Recyclex®, et stoff laget av 100 % brukte, resirkulerte PET (rPET)-flasker. Vi anslår at mer enn 68 millioner 500 ml PET-flasker har fått et nytt liv som følge av dette.

Vi arbeider hardt for å minimere vårt bidrag til klimaendringene, og har satt oss mål for CO2-reduksjon som betyr at vi kommer til å være karbonnøytrale innen 2025. Vi ser i tillegg utover våre egne operasjoner for å danne oss et bilde av hvordan vi kan redusere utslippene også i forsyningskjeden.

Økende effektivitet
Økende effektivitet
Vi arbeider for å forstå vårt totale karbonavtrykk i all virksomhet vi eier, slik at vi kan fokusere på de mest formålstjenlige måtene å øke effektiviteten og redusere energiforbruket og utslippene på.
Vi tar sikte på å redusere CO2-intensiteten i virksomheten vår med 15 % innen 2025 sammenlignet med 2017, og hadde allerede oppnådd en reduksjon på 6,6 % i 2019.
Redusere utslipp
Redusere utslipp
Redusere utslipp
Vi vurderer utslippene fra egen virksomhet, egne produkter og emballasje. Vi implementerer beste praksiser, bruker grønn energi og innoverer for å bekjempe årsakene til klimaendringene.

Vi bryr oss om menneskene og lokalsamfunnene der vi har vårt virke, og oppmuntrer til god praksis og positive ringvirkninger utover vår direkte virksomhet, for å sikre at de har tilgang til et anstendig levebrød.

Respektere menneskerettighetene
Respektere menneskerettighetene
Respektere menneskerettighetene
Som en ansvarlig bedrift ønsker vi å sørge for at folk som arbeider for våre leverandører, blir behandlet godt og rettferdig – vi ser det som vårt ansvar at menneskerettighetene til alle hvis liv vi kommer i berøring med, blir respektert, og at standardene som er nedfelt i de etiske retningslinjene som gjelder for hele selskapet, blir fulgt.
SAMSONITES ETISKE RETNINGSLINJER
SAMSONITES ETISKE RETNINGSLINJER
De etiske retningslinjene for våre leverandører, «Samsonite Ethical Charter», pålegger leverandører å etterleve våre standarder for en rettferdig og ansvarlig virksomhet, slik at alle som er involvert i produksjonen av Samsonites produkter, blir behandlet med respekt og omsorg.
Ansvarlige materialanskaffelser
Ansvarlige materialanskaffelser
Vi samarbeider også med våre leverandører for å sikre at materialene til varene de leverer, er ansvarlig anskaffet, og at varene er produsert på ansvarlige måter. Selv om vårt nåværende program for samfunnsansvar er sterkt, vil vi fortsette å fremme implementeringen av våre standarder og sørge for at menneskerettighetene holdes i hevd i hele forsyningskjeden.
I 2019 gjennomførte Samsonite 314 kontroller av 288 klasse 1-fabrikker for å forvisse oss om at de følger våre høye standarder og retningslinjer for ansvarlig anskaffelse av materialer. Vi vil fortsette å utvide vårt program for samfunnsansvar for å unngå at virksomheten har negative menneskerettslige konsekvenser.

Medarbeiderne er vår viktigste ressurs, og vi vet at deres glød og engasjement er avgjørende for at vi skal nå bærekraftsmålene vi har satt oss. Vi støtter dem i arbeidet ved å tilby et trygt arbeidsmiljø og sikre dem de beste mulighetene, den beste kulturen og den beste støtten.

Engasjement og utvikling
Engasjement og utvikling
Vi ønsker at medarbeiderne våre skal trives, og vi vet at når vi hjelper dem å vokse, hjelper det i sin tur bedriftens fremtidige vekst. Vi tilbyr meningsfulle utviklingsmuligheter, påskjønner og anerkjenner resultater, og vi skal sikre et trygt arbeidsmiljø samtidig som vi skal fremme helse og velvære hos medarbeiderne våre.
Vi har lansert en ny global HR-plattform – Ask Athena – for å sikre at alle har tilgang til informasjon om utviklingsmuligheter, lønn, fordeler og generelle prosesser på arbeidsplassen.
Mangfold og inkludering
Mangfold og inkludering
Mangfold og inkludering
Vi har forpliktet oss til å fremme en kultur som er like mangfoldig og levende som den verdenen vi reiser i, så vi ønsker velkommen mennesker fra alle samfunnslag og sørger for at alle får tilgang til muligheter som gjør at de kan nå sitt fulle potensial.
KJØNNSBALANSE
KJØNNSBALANSE
KJØNNSBALANSE
Arbeidsstyrken vår består av over 50 % kvinner på verdensbasis, og vi har som mål å oppnå en kjønnsbalanse i nøkkelroller innen 2030.
Hos Samsonite er vi forpliktet til å gjøre en innsats for samfunnet og gi noe tilbake til lokalsamfunnene. Enten vi støtter veldedige organisasjoner eller donerer tid eller produkter, vet vi at vår samfunnsinnsats kan være av stor betydning.
Vår tilnærming
Vår tilnærming
I over hundre år har Samsonite beskyttet folks eiendeler på reiser rundt i verden. I dag ønsker vi å beskytte og ta vare på den vakre planeten vi alle deler, og ta vare på de mest sårbare blant oss. Beslutninger om de mest formålstjenlige måtene å bidra til lokalsamfunnet på, fattes og implementeres lokalt. Imidlertid er det tre ting som gjelder, uansett hvor i verden vi har vårt virke: å ta vare på de vakre stedene på jorda, fremme god livskvalitet og styrke sårbare lokalsamfunn.
Ta vare på de vakre stedene på jorda
Ta vare på de vakre stedene på jorda
Vi arbeider for å ta vare på jordas vakre steder gjennom skogplantings- og verneprosjekter. Til dags dato anslår vi at prosjektene vi støtter globalt, har stått for planting av mer enn 763 000 trær. Disse prosjektene har stort potensial for å beskytte truede arter, forebygge nedbrytning av økosystemer og øke skogenes og grøntområdenes evne til å ta opp og lagre CO2 fra atmosfæren. Disse landskapene forbedrer også livskvaliteten for menneskene som bor i eller i nærheten av dem, og de utgjør verdifulle leveområder for dyreliv.
Promoting Wellbeing
Fremme god livskvalitet
Vi velger å støtte en rekke organisasjoner som arbeider for å forebygge og behandle fysiske og psykiske helseproblemer.
Promoting Wellbeing -Free Hugs
Empowering Vulnerable Communities
Styrke sårbare lokalsamfunn
Vi prøver å styrke sårbare lokalsamfunn ved å støtte programmer som bidrar til å skape trivsel for enkeltpersoner, familier og lokalsamfunn verden over.